Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

@ KOTENTOS (PART 2)

The artist left me speechless once again!Visit his showroom asap:sales up to 70%!!!!!!He is willing to give you styling tips and he is so so cute with his new haircut!

Clothes for nights and days u will never forget!
He definitely knows how to use his imagination and create unique clothes with a dynamically romantic touch!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου